ارسال فیلم 5 دقیقه ای از نمایشگاه جابر

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی
  • مشخصات آموزشگاه

  • کد آموزشگاه نباید تکراری باشد
  • ارسال فیلم از نمایشگاه جابر

    * توجه بفرمایید هرآموزشگاه تنها مجاز به ارسال یک فیلم 5 دقیقه ای می باشد *** حجم فیلم نباید بیشتر از 50 مگابایت باشد ***پسوند فیلم حتما MP4 باشد
  • Drop files here or
  • پس از بارگزاری فیلم برروی دکمه ارسال کلیک کنید